دکتر زهرا رفیقی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه 9:30 12 16:30 20
سه شنبه
چهارشنبه 9:30 12
پنجشنبه 16:30 20
جمعه

توضیحات

دریافت مدرک دکتری از دانشگاه پرترا مالزی

گذراندن دوره پیشرفته در نیویورک آمریکا

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط