هدف از ایجاد قوانین در «دکتربین» فقط ایجاد امنیت اطلاعات بین نوبت دهندگان و نوبت گیرندگان است که شامل موارد ذیل است:

قوانین برای نوبت دهندگان

 1. نوبت دهندگان می توانند دسترسی نوبت گرفتن اشخاصی را که ایجاد اختلال می کنند به سرویس خود بلاک (مسدود) کنند و در صورت لزوم به مدیر پایگاه گزارش دهند.
 2. هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری در اپلیکیشن داشته باشد.
 3. مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به دکتربین انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است.
 4. مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع دکتر بین برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به دکتر بین انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
 5. کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات دکتربین متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
 6. در شرایط خاصی ممکن است از کاربر کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار دکتر بین قرار ندهد، دکتر بین می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.
 7. ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص دکتر بین، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی دکتر بین خواهد بود. در غیر این صورت دکتر بین می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

قوانین برای نوبت گیرندگان

 1. دکتربین فقط ایجاد ارتباط بین نوبت دهنده و نوبت گیرنده را انجام میدهد و هیچ مسئولیتی در خصوص زمان ارائه شده توسط نوبت دهنده را ندارد.
 2. دکتربین هیچ مسئولیتی را در خصوص صحت کامل تخصص و اطلاعات نوبت دهنده را به عهده نمی گیرد
 3. مشاهده اطلاعات شغلی نوبت دهندگان برای همگان آزاد می باشد و لزومی بر عضویت برای مشاهده اطلاعات نمی باشد اما برای نوبت گرفتن باید عضو پایگاه شوند.
 4. اشخاص برای نوبت گرفتن هیچ هزینه ای را به دکتربین پرداخت نمی کنند و ارائه این سرویس برای نوبت گیرندگان کاملا رایگان می باشد.
 5. هر نوع ضرر و زیانی که نوبت دهنده به نوبت گیرنده وارد می کند دکتربین هیچ مسئولیتی را بعهده نمی گیرد
 6. به منظور احراز هویت شماره تلفن نوبت گیرنده در اختیار نوبت دهنده قرار می گیرد.

مسئولیت دکتربین

 1. دکتر بین با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات دکتربین بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

مسئولیت دکتربین

 1. دکتر بین در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (نوبت دهنده یا نوبت گیرنده) می‌تواند برای دکتر بین یا سایر نوبت گیرندگان یا نوبت دهندگان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات دکتربین را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

توافق از راه دور

 1. کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به دکتر بین، از طریق سامانه دکتربین بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.
 2. مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
 3. کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف دکتر بین به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
 4. کاربران با عضویت در خدمات دکتربین قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.