دکتربین با هدف تسهیل نوبت گیری و صرفه جویی در زمان، توسط گروهی متخصص در فضای مجازی کار خود را آغاز کرد. دکتربین می خواهد فضای دشوار نوبت دهی و نوبت گیری را در مشاغل مختلف آسان کند و اهداف ذیل را مد نظر دارد:

  1. هر شخصی بتواند براحتی و در کمترین زمان، نوبتی را از شغل مورد نظر خود دریافت کند.
  2. ارائه خدمات با بالاترین سرعت و بهترین کیفیت با استفاده از برترین تکنولوژی.
  3. صرفه جویی در منابع طبیعی با استفاده از جلوگیری از هدررفت کاغذ، سوخت و دیگر منابع انرژی.
  4. کمک به آحاد جامعه در استفاده مناسب از زمان و استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی.
  5. رسیدگی بیشتر و مناسب تر به کارهای روزمره و بنیان خانواده در نتیجه ی زمان بندی و استفاده مناسب از زمان.