دکتر زهره  کریمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 20
یکشنبه 16 20
دوشنبه 16 20
سه شنبه 16 20
چهارشنبه 16 20
پنجشنبه 16 20
جمعه

توضیحات

ترمیمی 

زیبایی 

اطفال 

درمان ریشه 

روکش 

بلیچینگ

تلفن تماس مطب: ۰۹۹۱۴۵۳۷۰۰۳

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط