دکتر صفیه  رضازاده لواف

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 20
یکشنبه
دوشنبه 16 20
سه شنبه
چهارشنبه 16 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

 کلینیک تخصصی قلب دکتر رضازاده مجهزبه دستگاه های : نوارقلب ،  اکو کاردیوگرافی داپلر رنگی ، تست ورزش و هولترمانیتورینگ قلبی می باشد

اقدامات قابل انجام در کلینیک شامل : ویزیت وچکاپ قلبی، درمان فشارخون وکنترل  فشارخون مقاوم به درمان ، تشخیص ودرمان نارسایی قلبی،کنترل ومراقبت پس از سکته قلبی، کنترل قلبی در دوران بارداری ، انجام مشاوره قبل از عمل جراحی می باشد

آنژیوگرافی توسط خانم دکتر دربیمارستان انجام می گردد

بیمه های طرف قرارداد: تامین اجتماعی ، سلامت ونیروهای مسلح 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ

پرسش خود را با ما مطرح نمایید.

قابل نمایش فقط برای پزشک   

کلیپ

برچسب های مرتبط