دکتر محسن  اشراقی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه 17 21
سه شنبه
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

فوق تخصص جراحی قفسه سینه و ریه

جراح تیروئید

رتبه دوم فوق تخصص کل کشور

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه

عضو آکادمی جراحان توراکس اروپا

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط