دکتر محمد مهدی شیری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9 12 17 20
یکشنبه 9 12 17 20
دوشنبه 9 12 17 20
سه شنبه 17 20
چهارشنبه 9 12 17 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از17 سال سابقه پزشکی 1. دارای گواهینامه ترمیمهای زیبایی از RTDفرانسه 2. دارای گواهینامه جراحی ایمپلنت از IDIفرانسه 3. دارای گواهینامه جراحی پیشرفته ایمپلنت از SIC سوئیس

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط