مرکز سرطان شناسی  مرکز سرطان صدرا

برنامه کاری پزشک

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

به عنوان اولین مرکز رادیوتراپی استان قم فعالیت خود را آغاز نموده و هم اینک به عنوان تنها بخش خصوصی کشور با تعرفه دولتی در حال ارائه خدمات به بیماران میباشد. این مرکز با توسعه کیفی و کمی خدمات، تجهیزات پیشرفته و همکاری جمعی از پزشکان متخصص و مجرب، سعی در بهبود روند درمانی استان داشته است. بخشهای مختلف مرکز عبارتند از: رادیوتراپی شیمی درمانی درمانگاه تخصصی

برچسب های مرتبط