داروخانه دکتر رمضانی

برنامه کاری

صبح از ساعت 9 تا 14 عصر ها از ساعت 17 تا 23

دارو های کمیاب

# نام فارسی نام انگلیسی نام تجاری

توضیحات

اراثه کامل ترین لوازم ورزشی مورد تایید وزارت بهداشت 

دارای فروشگاه مجزا مکمل های ورزشی جنب داروخانه

داروها کمیاب و تخصصی پوست 

بیمه های طرف قرارداد: 

جانبازان، تامین اجتماعی، خدمات درماني، بانک های سپه -تجارت و صداوسیما 

نیروهای مسلح، 
آتیه سازان حافظ (فرهنگیان)

 

برچسب های مرتبط